Araştırma Alanları

Yeni açılan derslerimiz

ELE609E

Düşük Güç Tüketimli Elektronik Sistem Tasarımı

Sistem seviyesi modeller ve tasarım problemleri.

ELE326E

Gömülü Sistemlere Giriş

Embedded systems overview

ELE617

VLSI Signal Processing Systems

 Characteristics and representations of signal processing programs

İçeriğini güncellediğimiz dersler

EHB436E

Sayısal Sistem Tasarımı Uygulamaları

Bu derste sayısal sistem tasarımları, donanım tanımlama dilleri kullanılarak FPGA üzerinde gerçekleştirilmektedir.

EHB425E

Çok Geniş Ölçekli Tümdevre Tasarımı II (VLSI II)

Sayısal dünya ve metodolojiye bir giriş niteliğindedir.

EHB432E

Mikroişlemci Sistemleri Tasarımı

Mikroişlemci tabanlı sistemlerin gerçek devre elemanlarıyla tasarımı anlatılmaktadır.

BLG520E

Kriptografi

Ders içeriği, tarihteki ilk şifreleme örneklerinden başlayıp modern şifreleme yöntemlerine uzanacak şekilde kriptografi konularını işler.

EHB433

Sayısal Filtreler ve Sistemler

İşaretlere ve sistemlere ilişkin genel tanımlar ve kavramlar.