Laboratuvarın Amacı

 Farklı alanlarda yapılan sistem tasarımı  çalışmalarının ortak bir yerde toplanması  ve etkileşimin artmasına olanak  sağlamak.

 Laboratuvarın Görevi

Uygulamaya özel sistemlerin tasarımı  konusunda ulusal ve uluslar arası  projeler yürütmek, bitirme ödevleri,  yüksek lisans ve doktora tezleri ile  eğitime katkıda bulunmak, sonuçları  yayınlamak ve sanayiye duyurmak.

 Araştırma ve Uygulama Alanları

 Sayısal işaret işleme sistemleri tasarımı,  kriptografi sistemleri tasarımı, analog  devre tasarımı, lineer olmayan devrelerin  tasarımı ve sistemlerin testleri.