• Ders içeriği, tarihteki ilk şifreleme örneklerinden başlayıp modern şifreleme yöntemlerine uzanacak şekilde kriptografi konularını işler.
 • Dersi tamamlayan öğrenciler aşağıdaki konularda bilgi, beceri ve yetkinlik kazanırlar:
  • Klasik kriptografi sistemlerinin hangi sebeple nasıl geliştiğini anlarlar.
  • Olasılık teorisini, çarpım kripto sistemlerini inceleyebilirler.
  • Değiştirme-permütasyon ağlarını öğrenirler ve bunlar üzerinde lineer ve farksal kriptanaliz uygulayabilirler.
  • DES ve AES gerçekleyebilirler.
  • RSA kriptosistemini gerçekleyebilirler.