• Sayısal dünya ve metodolojiye bir giriş niteliğindedir.
  • Verilog HDL kullanılarak temel seviyeden başlayarak sayısal sistemler tasarlanır.
  • Derste başarılı olan öğrencilerin şu konularda yetkinliğe ulaşması beklenir:
    • Sayısal entegre devre(IC) tasarımı akışını anlama.
    • Sayısal IC tasarımı yazılımlarını etkili bir şekilde kullanabilme.
    • Sayısal devre tasarımı yapabilme.