• Sistem seviyesi modeller ve tasarım problemleri: Sistemin tanımı, kaynaklar, mimari yapılar, haberleşme mimarileri, donanım/yazılım bölmeleme.
  • Donanım güç tüketimi optimizasyonu: Verinin gösterilim şekli seçenekleri, veri korelasyonu, veri yolu kodlaması ve veri yolu arayüz tasarımı, bellek tasarımı, işlemci tasarımı.
  • Dinamik güç tüketimi yönetimi: Gerekler, güç tüketimi yönetimi, gerçekleme örnekleri.
  • Projeler: Tasarım deneyleri, geliştirme araçlarının kullanımı