Tezler

Doktora Tezleri

 1. Ramazan Yeniçeri, “Implementations of Novel Cellular Nonlinear and Cellular Logic Networks and Their Applications”, 2015.

Yüksek Lisans Tezleri

 1. Mehmet Tükel, “VHDL ile Hücresel Yapay Sinir Ağı Gerçeklemesi”, 2009.
 2. Ramazan Yeniçeri, “Yol Bulma Uygulamaları için bir Hücresel yapay Sinir Ağlarının Sayısal Tasarımı ve Gerçeklenmesi”, 2009.
 3. Tuba Ayhan, “Using CNN Based Antennal Lobe Model to Accelerate Odor Classification”, 2010.
 4. Volkan Kılıç, “Değişen bir Ortamda Dinamik HYSA Yardımıyla Gerçek Zamanlı Robot Yönlendirme”, 2010.
 5. Selman Ergünay,“Doğadan esinlenen koku ve ikili görüye dayalı gerçek zamanlı bir gömülü sistem tasarımı”, 2013.
 6. Barış Karakaya, “Bir Hücresel Yapay Sinir Ağının Sabit Noktalı Sayı Aritmiğiyle Sayısal Tasarımı ve Gerçeklemesi”, 2014.
 7. Volkan Meriç, “Hücresel Yapay Sinir Ağı İşlemcisi Tasarımı ve FPGA Gerçeklemesi”, 2016.
 8. Erdem Köse, “FPGA Üzerinde HYSA ve HYSA’ya Özel Öğrenme Algoritmalarının Birlikte Gerçeklenmesi”, 2017.

Yayınlar

 1. R. Yeniçeri , M. Yalçın, “Multi-scroll Chaotic Attractors from A Generalized Time-delay Sampled-data System”, International Journal of Circuit Theory and Applications, 2015.
 2. T. Ayhan, M. Yalçın, “An Application of small-world Cellular Neural Networks on Odor Classification”, International Journal of Bifurcation and Chaos, Vol. 22, No.1.
 3. V. Kılıç, R. Yeniçeri, M. Yalçın, “ A New Active Wave Computing Based Real Time Mobile Robot Navigation Algorithm for Dynamic Environment”, CNNA 2010.
 4. T. Ayhan, R. Yeniçeri, S. Ergünay, M. Yalçın “Hybrid Processor Population for Odor Processing”, ISCAS 2012.
 5. B. Karakaya, R. Yeniçeri, M. Yalçın, “Wave Computer Core Using Fixed-Point Arithmetic”, ISCA 2015.
 6. V. Meriç, M. Yalçın, “A New Implementation of Fully Programmable Complete CNN Processor Core on FPGA”, CNNA 2016.
 7. E. Köse, M. Yalçın, “Emulating CNN with Template Learning on FPGA”, ECCTD 2017.
 8. M. Tükel, M. Yalçın, “A New Architecture for Cellular Neural Network on Reconfigurable Hardware with an Advance Memory Allocation Method”, CNNA 2010.
 9. R. Yeniçeri, M. Yalçın, “Path planning on cellular nonlinear network using active wave computing technique”, SPIE 2009.