• Kuantum bilgisayarlar sonrası mevcut kriptoloji teknikleri kullanılamaz hale gelecektir.
  • Kuantum bilgisayarlara karşı güvenli sistemler geliştirmek çok kritik bir çalışma alanı haline gelmektedir.
  • Uygulamaya özel işlemci tasarım tekniklerinin araştırılarak karşılaştırılması ve yeni teknikler geliştirilerek kuantum sonrası kriptografi algoritmaları gibi yeni problemler için özelleştirilmiş mikroişlemci tasarımı yapılacaktır.