Literatürde varolan sınıflandırmaya yönelik derin konvolüsyonel sinir ağları, AlexNET, VGG-16, Inception-NET, Res-NET, incelenmiştir. Bu ağlar GPUlar üzerinde gerçeklenmiş olup enerji tüketimleri ve işlem yükleri çok fazladır. Gömülü sistemler üzerinde çalışmalarına ve güç tüketimlerinin düşürülmesine imkan verecek metodları araştırmaktayız.