Tezler

  1. Özen Özkaya, “Konum Mahremiyeti Sağlayan bir RFID Protokolünün Analizi ve Gerçeklenmesi”, 2013.
  2. Subutay Giray Başkır, “Yakın Alan Haberleşmesi ile Güvenli Uygulamalar İçin Donanım/Yazılım Ortak Sistem Tasarımı ve Gerçeklenmesi”, Aralık 2014, Turkiye.

Yayınlar

  1. S. G. Başkır, B. Örs, “Hardware/software codesign and implementation for secure NFC applications”, 23th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), 2015