Davetli Konuşmacılar

 

 

Gömülü Sistemlerde FPGA Kullanımı

Ali Erkin Arslan & Yüksel Serdar (Aselsan)

ASELSAN, askeri elektronik alanında geliştirdiği ürünler ile ülke savunmasında teknolojik ihtiyaçları karşılamakta en önemli rolü üstlenmektedir. ASELSAN’ın geliştirdiği aviyonik, navigasyon, termal görüntüleme, hedef tespit ve nişangah sistemlerinin performans, hız, güvenilirlik ve askeri çevre şartlarında görev yapma özelliklerine sahip olmasından dolayı; bu sistemler üzerinde esneklik, güvenilirlik, paralel ve gerçek zamanlı işlem yapma yeteneklerine sahip FPGA entegreleri içeren tümüyle ASELSAN tasarımı özgün gömülü sistem kartları kullanılmaktadır. Bu sunumda ASELSAN tecrübeleri temel alınarak gömülü sistemlerde FPGA kullanım alanları, özellikle görüntü ve video algoritmalarının FPGA ile gerçeklenmesi, tasarım örnekleri, sayısal tasarım geliştirme ve doğrulama yaklaşımı ve süreçleri, RTL (Register Transfer Level) seviyesi tasarım girişi ve gelişmekte olan ESL (Electronic System Level) tasarım konularında bilgi verilecektir.

Ali Erkin Arslan Hakkında:
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden 2000 yılında mezun olmuştur. 2003 yılında yüksek lisans ve 2012 yılında doktora derecelerini yine aynı üniversiteden almıştır. 2000 yılından beri ASELSAN Mikro-Elektronik, Güdüm ve Elektro-Optik Grubu Elektronik Tasarım Müdürlüğü’nde çalışmakta olup halen Sayısal Tasarım Lideri olarak görev yapmaktadır. Çalıştığı konular sayısal gömülü kart ve FPGA tasarımları, video ve görüntü işleme algoritmaları, hedef izleme ve istatistiksel olarak doğrusal ve doğrusal olmayan sistemlerde kestirme yöntemleridir.

Yüksel Serdar Hakkında:
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden 1994 yılında mezun olmuş ve 1998 yılında aynı üniversiteden yüksek lisans derecesi almıştır. 1994 yılında ASELSAN Mikro-Elektronik, Güdüm ve Elektro-Optik Grubu Termal Sistemler Tasarım Müdürlüğü’nde sayısal tasarım mühendisi olarak çalışmaya başlamıştır. 2004 yılında Elektronik Tasarım Müdürlüğü’nde Kıdemli Uzman Mühendis olarak çalışmaya başlamış olup, Nisan-2011 tarihinden itibaren Elektronik Tasarım Müdürü olarak görev yapmaktadır. Çalıştığı konular sayısal gömülü kart ve FPGA tasarımları, termal görüntüleme ve aviyonik sistemler tasarımları, sistem mühendisliği ve proje yönetimidir.

 

 

Gömülü Video Sistemleri:
Mimariler ve Tasarım Yaklaşımları

Hüseyin Atik & Yüksel Serdar (Aselsan)

ASELSAN, askeri gömülü sistem teknolojilerinde uzun yıllara dayanan tecrübesiyle uzmanlaşmış önder bir kuruluştur. ASELSAN’da geliştirilen ve gömülü video teknolojileri içeren ürünlere ait çeşitli örnek mimariler ve fonksiyonlar sunulacaktır. Bu ürünler, Görüntüleme Sistemleri ve Görev Sistemleri olmak üzere iki ana grupta toplanabilir. Görüntüleme Sistemlerini oluşturan video yakalama, sinyal işleme ve ekran çıkış devreleri örnek mimariler ve devre elemanları incelenerek anlatılacak, kullanılan geliştirme araçları ve tasarım yöntemlerinden bahsedilecektir. Görev Sistemleri, merkezi bir Görev Kontrol Bilgisayarı’na bağlı video kaynak cihazları, video görüntüleme/kayıt cihazları ve diğer aviyonik cihazlardan oluşmaktadır. Bu cihazlarda kullanılan video işleme, iyileştirme ve grafik oluşturma yöntemleri, kullanılan geliştirme araçları ve tasarım yaklaşımlarından bahsedilecektir.

Hüseyin Atik Hakkında:
Hacettepe Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden 1999 yılında mezun olmuştur. Aynı yıl ASELSAN Mikro-Elektronik, Güdüm ve Elektro-Optik Grubu Elektronik Tasarım Müdürlüğü’nde çalışmaya başlamıştır ve halen Sayısal Tasarım Lideri olarak görev yapmaktadır. Çalıştığı konular video işleme, grafik ve işlemci kartları ve FPGA tasarımları, termal görüntüleme ve aviyonik sistemler tasarımları ve bilgisayar ağı sistemleridir.

Yüksel Serdar Hakkında:
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden 1994 yılında mezun olmuş ve 1998 yılında aynı üniversiteden yüksek lisans derecesi almıştır. 1994 yılında ASELSAN Mikro-Elektronik, Güdüm ve Elektro-Optik Grubu Termal Sistemler Tasarım Müdürlüğü’nde sayısal tasarım mühendisi olarak çalışmaya başlamıştır. 2004 yılında Elektronik Tasarım Müdürlüğü’nde Kıdemli Uzman Mühendis olarak çalışmaya başlamış olup, Nisan-2011 tarihinden itibaren Elektronik Tasarım Müdürü olarak görev yapmaktadır. Çalıştığı konular sayısal gömülü kart ve FPGA tasarımları, termal görüntüleme ve aviyonik sistemler tasarımları, sistem mühendisliği ve proje yönetimidir.

 

 

Register Transfer Level (RTL) Tasarım

İlker Eryılmaz (EMDC)

· HDL Tasarım nedir?
· RTL tasarım kılavuzu
· Saat işaretleri arası geçiş
· Proje kurulumu ve hiyerarşisi
· Üretkenlik ve tekrar kullanılabilirlik
· Hata izleme ve ayıklama

Konuşmacı Hakkında:
İlker Eryılmaz, 1997’de İTÜ Elektronik ve Haberleşme bölümü tümleşik devre tasarım branşından mezun oldu. 1998‘deUniversity of Southampton’da (İngiltere) VLSI üzerine yüksek lisans eğitimini tamamladı ve Alcatel Microeletronics İstanbul Tasarım Merkezi’nde sayısal tasarım mühendisi olarak işe başladı. Sayısal, karma işaret ve analog devre tasarımı üzerine çalıştı. 2003 yılında ST Microelectronics’de (Belçika) kablosuz iletişim teknolojileri üzerine çalışmaya başladı. Daha sonra sayısal tasarım konusunda danışmanlık hizmeti verdi. 2011’den beri Ericsson Microelectronics Design Center (EMDC) bünyesinde IP geliştirme, sistem tasarımı ve proje yöneticiligi konularında çalışmaya devam etmektedir.

 

 

IP ve Kırmıküstü Sistem Doğrulaması

Gürbey Fıçı (EMDC)

·İşlevsel doğrulama ve doğrulama adımları
· Tipik bir doğrulama projesinin akışı
· Dinamik ve statik doğrulama
· Kısıtlanmış rasgele doğrulama ve UVM
· UVM test ortamı
· Donanımla hızlandırılmış doğrulama

Konuşmacı Hakkında:
Gürbey Fıçı, 2009 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Lisans tezini ST-Ericsson İstanbul Tasarım Merkezi’nde FPGA tabanli SOC-DFT doğrulamaları üzerine yaptı. Aynı yıl ST-Ericsson İstanbul Sayısal Tasarım takımına Doğrulama Mühendisi olarak katıldı. WLAN tümdevrelerinin fiziksel katmanlarının OVM ve System Verilog ile işlevsel doğrulaması üzerine çalıştı. 2011 yılında tez danışmanı Fatih Uğurdağ ile ortaklaşa yayınladıkları "Row and Column Compression for High-Performance Multiplication on FPGAs" adlı makalesi IEEE East-West Design & Test Sempozyumunda 'outstanding paper' ödülü kazandı. Halen Ericsson Microelectronics Design Center (EMDC) bünyesinde IP ve kırmıküstü sistemlerin işlevsel doğrulaması üzerine çalışmaktadır.

 

 

Mikroişlemci Entegrasyonu ve ARM Ailesi

Sinan Topçu (EMDC)

·Akıllı sistemler ve Ericsson vizyonu
· ARM Mikroişlemci Ailesi
· Gömülü sistemler ve EMDC
· Mikroişlemci Alt Sistemleri ve AMBA (Advanced Microcontroller Bus Architecture)
· Cortex-M3 Entegrasyonu Projesi

Konuşmacı Hakkında:
Sinan Topçu, 1981 yılında Ankara’da doğdu. 2003 yılında Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 2005 yılında Applied DSP and VLSI Research Group, Department of Electronics, Communication and Software Engineering, University of Westminster’da yüksek lisans eğitimin tamamladı. 2007 yılında STMicrolelectronics İstanbul Tasarım Merkezinde sayısal tasarım mühendisi olarak çalışma hayatına başladı. Halen Ericsson Microelectronics Design Center (EMDC) bünyesinde RTL tasarım, doğrulama ve IP seviyesi entegrasyon alanlarında çalışmaya devam etmektedir. Kendisi boş zamanlarında Taekwondo, Muay Tai ve Brazilian Jiu-Jitsu (BJJ) sporlarıyla ilgilenmektedir.

 

 

XMC Uyumlu Esnek Modüler ve
Genişletilebilir FPGA Kartı Tasarımı

Hakan Sakman (Ericam)

Bu konuşmada Ericam firmasında geliştirilmiş olan XMC uyumlu bir FPGA kartının esnek ve genişletilebilir bir şekilde nasıl tasarlanmış olduğu ve bu kartın nasıl kullanılabileceği anlatılacaktır.

Konuşmacı Hakkında:
Lisans derecesini İTÜ'den alan Sakman, yüksek lisans derecesini Southampton Üniversitesi'nden almıştır. 1993 yılında Netaş firmasında yine ASIC tasarımı mühendisi olarak çalışmalarına devam etmiştir. 2004 yılında Türkiye'ye dönen Sakman, Tübitak UEKAE'de bir yıl FPGA mühendisi olarak çalıştıktan sonra CMOSVision firmasının Türkiye ofisini kurarak genel müdürlügünü üstlenip pekçok kamera tasarım projesinin yürütücülüğünğ yapmıştır. 2012 yılı başında Ericam firmasının kuruluşunu gerceklestiren Sakman bu firmanın Ar-Ge'den sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi görevini de üstlenmiştir.

 

 

FPGA Bazlı Kamera Tasarımı

Çağlar Kalaycıoğlu (CMOSVision Ltd. Şti.)

Bu konuşmada CMOSVision firmasında yapılan FPGA bazlı kamera tasarımları konusunda kısaca bilgi verilip sonrasında örnek olarak 25 MegaPixel saniyede 53 çerçeve veren Condor kamera tasarımı tanıtılacaktır.

Konuşmacı Hakkında:
Lisans ve yüksek lisans derecelerini Sabancı Üniversitesi'nden alan Kalaycıoğlu 2010 yılında çalışma hayatına CMOSVision firmasında ASIC/FPGA Tasarım Mühendisi olarak başlamıştır. Bu firmada çalıştığı süre zarfında X-Ray kamera, line kamera ve 25MegaPixel Condor kamera calışmalarını başarıyla devam ettirmenin yanısıra insansız hava aracı için FPGA tasarımı çalışmalarında da bulunmuştur. Çalışmaları sırasında şirketin kod yazım kuralları gibi birçok konuda efor sarfetmiş olan Çaglar Bey şirket içerisinde takım çalışmasının gelişmesini sağlayan roller de üstlenmiştir.

 

 

MATLAB & Simulink Algoritmalarının
FPGA Üzerinde Gerçeklenmesi

Erman Üret (FİGES A.Ş.)

Mathworks, MATLAB ve Simulink algoritmalarınızı DSP, Mikroişlemci, FPGA gibi yapılar içeren birçok gömülü sisteme aktarabilmeniz için gelişmiş araçlar sağlamaktadır. Bu sunumda, günümüzde kullanımı hızla artmakta olan FPGA yapılarına yönelik olarak geliştirilen, kod dönüştürme ve doğrulama araçlarının kullanımı adım adım detaylı bir şekilde anlatılacaktır.
MathWorks'un HDL kod oluşturma aracı sayesinde Model Tabanlı Tasarım metodolojisi ile MATLAB & Simulink ortamında geliştirilen algoritmalar, otomatik olarak, kolay bir şekilde okunabilir HDL kodlarına dönüştürülmektedir. Bu dönüşüm sırasında birçok optimizasyon seçeneği kullanıcılara sunulmaktadır. Doğrulama araçlarının yardımıyla sağlanan eş zamanlı HDL-Model simülasyonu ve FIL (FPGA in the loop) simülasyonu ile tek bir ortamdan algoritma geliştirme, doğrulama ve gerçekleme işlemlerinizi yapabilmektesiniz.

Konuşmacı Hakkında:
Erman Üret, Anadolu Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Çizgi-Elektronik bünyesinde 2.5 yıl kadar FPGA teknik destek ve uygulama mühendisi olarak çalıştı. Bu sürede uzaktan erişimli FPGA laboratuvarı, CPU Turkey yarışması ve birçok eğitim materyalinin hazırlanmasına katkıda bulundu. Birçok kez genel katılımlı ve özel kuruluşlara FPGA eğitimi verdi. 1 yılı aşkın bir süredir FİGES A.Ş. bünyesinde gömülü sistemlerden sorumlu uygulama mühendisi olarak görev almaktadır. Uzmanlık alanları dijital sistemler, bilgisayar mimarisi, microprocessor tasarımı ve gömülü sistemlerdir. Halen aynı üniversitede yüksek lisansına “FPGA Üzerinde Görüntü Sıkıştırma” tezi ile devam etmektedir.